JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU

JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU

(1)

Vždy vás přitahovala představa rychlé a strhující jízdy na dlouhých vlnách?
V tomto článku se dozvíte vše o surfařských manévrech, jak je provést a zdokonalit, co udělat, aby z vás byl letní supersurfař.  
Hned na začátku je třeba zdůraznit, že podmínkou zdokonalení surfařské techniky je získání dostatečné rychlosti při nájezdu na vlnu. Zvýšená rychlost vám umožní sjíždět delší vlny, projíždět úseky, kde se vlny zavírají, nabírat výšku, měnit směr a zkoušet si první manévry.
Podívejte se na 5 instruktážních videí, která připravil náš technický partner pro surf Heremoana Luciani.


Manévr č. 1: Nabírání rychlosti neboli „pumping“


Aby surfař získal dostatečnou rychlost, musí prknem opsat trajektorii ve tvaru písmene S. Měl by přitom stále myslet na: střídavé krčení a narovnávání nohou, polohu paží a směr svého pohledu.

JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU
 
Surfař se při sjíždění z vlny přikrčí (jakoby ztěžkne)a při nájezdu na vlnu se narovná (nadlehčí se)
 
 
1. Krčení/narovnávání nohou
 
Abyste dosáhli určité rychlosti, je nezbytné na vlně střídavě krčit a narovnávat nohy. Nohy je třeba pokrčit, jakmile se dostanete na horní část vlny. V této pozici setrvejte do chvíle, než se dostanete do spodní části vlny. Při najíždění na vlnu nohy natáhněte, abyste se nadlehčili.  
2. Poloha paží
 
Abyste docílili maximální rychlosti a co nejlepší rovnováhy, je třeba udržovat paže rovnoběžně s vlnou.
Dlaň musí kopírovat tvar vlny.
 
3. Pohled
 
Udržování pohledu ve správném směru je alfou a omegou surfování. Pohled vede pohyb vašeho těla a směruje tělo na vlnu.

 

 

Pro dosažení lepšího skluzu je vhodné dívat se do prostoru před sebe (na vlnu), nikoli na konec prkna.
 

Manévr č. 2: Bottom Turn


Bottom-turn je manévr, který se často provádí na "začátku" vlny a následuje hned po take-offu.
Cílem manévru bottom-turn backside je provést zatáčku ve spodní části vlny tak, abychom se vzápětí dostali nahoru co největší rychlostí.
 
 JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU
 
1. Pokrčení nohou (zapření se do prkna)
Je třeba pokrčit nohy a patami se co nejvíce zapřít do prkna (fáze ztěžknutí), aby se rail (hrana surfu) zanořil do vody.
 
2. Pohled a pohyb ramen
Udržení pohledu ve správném směru je základem surfingu. Pohled nám pomáhá správně nasměrovat ramena i zbytek těla.
3. Nadlehčení
Cílem poslední fáze manévru bottom-turn backside je nadlehčit tělo tak, aby se co nejrychleji dostalo na horní část vlny. Získání rychlosti je pro provedení tohoto manévru nezbytné. 

 Manévr č. 3: Roller

Roller je typický surfovací manévr, který se může provádět na všech typech vln. Pro jeho provedení je ideální, když se vlna více láme. Při manévru roller backside je důležité dívat se na horní část vlny, tam, kde se láme a kde chceme manévr uskutečnit.
 
 
JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU
 
 
Pro tento manévr je klíčový pohled, získání dostatečné rychlosti a správný pohyb ramen.
 
Jak provést roller backside?

1. Získání rychlosti před manévrem
 
Surfař musí nabrat co největší rychlost, aby bylo možné rollerbackside provést.
Velká rychlost je nezbytná pro návrat do vlny.
 
2. Pohled
 
Je důležité dívat se na horní část vlny, na které hodláme roller provést. Pohled je také důležitý před provedením manévru a po něm.
 
3. Pohyb ramen
 
Směr pohybu ramen se řídí směrem pohledu. Ramena se kývají ze strany na stranu, což je pro správné provedení rolleru nezbytné. Při tomto pohybu ramen dochází k přenosu váhy nezbytnému pro udržení rovnováhy. V horní části vlny se zapřeme nohama do prkna, na konci manévru tělo nadlehčíme.
Manévr č. 4: Cutback backside

Cutback je jeden z nejnáročnějších a zároveň nejestetičtějších surfařských manévrů. Je pro něj zapotřebí větších vln.
Provádí se ve vnitřku vlny, kde se hromadí nejvíce energie. Prknem opíšeme trajektorii ve tvaru osmičky a jsme přitom otočení zády k vlně. Při Cutbacku je třeba dvakrát změnit směr jízdy.

 JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU

Provedení tohoto manévru musíme předem naplánovat. Je třeba vědět, kudy prkno povedeme.
 
 
Jak provést cutback?
 
1. První "oblouk" musíme provést tak, aby byl dostatečně dlouhý a získali jsme potřebnou rychlost pro provedení druhého oblouku.
K tomu je třeba nadlehčit tělo, najet na vlnu a zatočit ještě před návratem do vnitřku vlny.
Pohled musí směřovat do bodu v němž chceme zatočit podruhé. 
2. Jakmile se vrátíte zpět do vnitřku vlny, stačí pohybovat pažemi po směru vlny a provést při tom otočku. V této fázi manévru je tělo ohnuté a ramena jsou kolmo k nohám.
 
3. Jakmile se otočíte do vnitřku vlny, je nutné pokrčit nohy, abyste více zatížili prkno a nabrali novou rychlost.

 

Manévr č. 5: Re-entry


Re-entry je manévr, který se provádí na konci vlny, v okamžiku, kdy se vlna zlomí.
S pomocí tohoto manévru stylově sjedete zavírající se vlnu ještě před tím, než vás postříká zpěněná voda, a před najetím na další vlnu.  
JAK ZLEPŠIT SURFAŘSKOU TECHNIKU
 
Stejně jako u předešlých manévrů, je i v případě re-entry důležité zaměřovat se na:  

1. Krčení/narovnávání nohou

Když jste ve spodní části vlny, uvolněte se, abyste se nadlehčili, a najeďte na vlnu. Snažte se přitom neztratit rychlost. Pokrčte nohy tak, abyste snížili své těžiště, a obraťte se. Zapřete se přitom nohama do prkna, abyste měli stabilitu. 2. Pohled

Směr pohledu určuje směr pohybu celého těla (zejména ramen). Jakmile se nacházíte ve spodní části vlny, směřujte pohled do bodu, v němž začnete provádět re-entry. Když se dostanete na vršek vlny, otočte hlavu a směřujte pohled do místa dopadu. 3. Pohyb ramen

Jakmile se nacházíte na vršku vlny, otočte hlavu a směřujte pohled do místa dopadu. Pohyb vašeho těla musí být v souladu s pohybem ramen, abyste udrželi rovnováhu a nespadli.

4. Dopad

Snažte se naklonit dozadu. Vyhnete se tak ponoření špičky surfu.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
HAUT DE PAGE