Les éco-gestes en randonnée palmée

(4)

Šnorchlování nám umožňuje obdivovat podmořskou faunu a flóru za pomoci potápěčských ploutví, masky a šnorchlu. I když tato aktivita vypadá jednoduše a je dostupná každému, je nezbytné při ní dbát na ochranu životního prostředí. 

Za tímto účelem jsme se spojili se sdružením Atelier Bleu, certifikovaným centrem, které se zaměřuje na aktivity propagující ochranu životního prostředí. Toto sdružení působí na pobřeží Středozemního moře již 25 let. Prostřednictvím vzdělávacích seminářů, osvětových kampaní a odborného školení se snaží o ochranu podmořského a přímořského prostředí a udržitelný rozvoj celé oblasti.

Při šnorchlování můžete k ochraně životního prostředí přispět dodržováním těchto jednoduchých pravidel:

-          V moři ani na pobřeží nenechávejte žádné odpadky. Připravte si tašku, do níž je budete odkládat, a poté je vyhoďte na k tomu určeném místě a dodržujte pokyny pro jejich třídění.

-          Používejte opalovací mléka spíše než krémy a oleje, které se ve vodě nerozpouštějí. Chráníte tím svou pokožku a současně i životní prostředí.

-          Nekrmte ryby a vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s mořským dnem (nedotýkejte se jej ploutvemi, nepřevracejte kameny, nechytejte mořské živočichy). Pozorujte a fotografujte, ale na nic nesahejte.

-          K přístupu do moře využívejte místa se základním vybavením. Svou loď zakotvěte u kotvicí bóje nebo na písečné vyvýšenině.

-          Předem se informujte o termínech a oblastech, ve kterých jsou potápění a podmořský lov povoleny. Dodržujte pokyny týkající se chráněných druhů, minimální velikosti lovených živočichů a povoleného vybavení (tyto informace naleznete u odpovídajícího úřadu)

-          Mnohé běžně používané výrobky mohou být pro životní prostředí nebezpečné (pohonné hmoty, olej…). Proto myjte své vybavení vodou, omezte používání chemických přípravků a údržbu plavidel provádějte v suchých docích.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
HAUT DE PAGE