Savoir les règles de priorités en surf et bodyboard

Pravidla dávání přednosti na surfu a bodyboardu

(3)

Surfování a bodyboarding jsou ze své podstaty velmi svobodné sporty, při nichž vás neomezují žádná pravidla. Existuje nicméně několik zásad, které je při pohybu ve vodě vhodné dodržovat.Jejich cílem je vyhnout se kolizím a respektovat ostatní plavce a surfaře. Nejdůležitější zásadou je samozřejmě přirozená zdvořilost.

 

Pravidlo č. 1: zóny určené ke koupání

pravidla dávání přednosti na surfu

Důrazně se nedoporučuje a často je také zakázáno provozovat surfing, bodyboarding a stand up paddlleboarding v místech, která jsou vyhrazena pro koupání. Tato místa jsou často hlídána profesionálními plavčíky a označena barevnými vlajkami. Vyhněte se těmto místům a vyhnete se též riziku srážek a zranění.

 

Pravidlo č. 2: přednost na vlně

pravidla dávání přednosti na surfu

Surfař se zeleným prknem , který se nachází nejblíže vzdouvání vlny, má přednost před surfařem s červeným prknem. Tato přednost platí po celou dobu trvání vlny, to znamená, že ostatní surfaři nesmějí tuto vlnu sjíždět.

 

Pravidlo č. 3: signalizace směru na vlně

pravidla dávání přednosti na surfu

Pokud se vlna vzdouvá současně vlevo i vpravo, mají přednost oba surfaři. Nejdůležitější je vzájemná komunikace a upozornění na to, zda má surfař v úmyslu jet vlevo či vpravo. Ideální je dát ostatním surfařům, kteří se chystají na stejnou vlnu, dostatečně jasně najevo, jakým směrem se hodláte vydat. Nezapomeňte, že i na vlnách je nejdůležitější zdvořilost a galantní chování.

 

Pravidlo č. 4: křížení

pravidla dávání přednosti na surfu

Pokud se dráha dvou surfařů kříží na vlně, která se vzdouvá dovnitř, nemá přednost ani jeden z nich. V tomto případě se doporučuje oběma surfařům vlnu co nejrychleji opustit, aby se zabránili možné srážce a zranění.

 

Pravidlo č. 5: návrat na „start“

pravidla dávání přednosti na surfu

Jakmile jste vlnu sjeli, vracejte se na výchozí místo co největším obloukem, abyste nepřekáželi ostatním surfařům. Pokud jsou linie vln dostatečné dlouhé, projíždějte vždy místem, kde je vlna nejmělčí (a nenachází se v něm žádný surfař), abyste se vyhnuli srážkám a zranění.

 

Pravidlo č. 6: pád v nárazové oblasti

pravidla dávání přednosti na surfu
V případě pádu v nárazové oblasti vlny (v místě, kde se vlny lámou) se nesnažte na prkno znovu vylézt a vydat se k nejvyššímu bodu vlny. Vyčkejte, až se série vln přežene, zůstaňte v pěně a držte prkno, poté se vraťte na výchozí místo obeplouváním vln tak, jak je uvedeno výše.

Rada:

Pokud se stane, že nevědomky porušíte pravidlo přednosti a vjedete do cesty jinému surfaři, doporučuje se vlnu co nejrychleji opustit. Tato pravidla ohledně přednosti na vlnách často naleznete na cedulích u přístupu na pláž a v surfařských školách.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
HAUT DE PAGE