Vznik vln

(6)

Mořské vlny hrají důležitou roli při mnoha vodních sportech. Pro dobré zvládnutí surfování, mořské kanoistiky, potápění či jachtingu je tedy dobré porozumět i chování vln.

vznik-vln

 

Mořské vlny hrají důležitou roli při mnoha vodních sportech. Pro dobré zvládnutí surfování, mořské kanoistiky, potápění či jachtingu je tedy dobré porozumět i chování vln.

Testovací projekt značky Tribord v Galicii


 

Co je vlna? Jak vzniká?

vznik-vln

Vlna představuje oscilační pohyb hladiny oceánu, moře nebo jezera. Zde budeme hovořit zejména o vzdouvání mořské hladiny na volném moři.

Ke vzdouvání mořské hladiny dochází působením větru, který fouká na plochu klidné vody. Tímto na mořské hladině vznikají vrásy, které se přeměňují na vlny a šíří se k pobřeží.

Pohyb vln na širém moři

 

Vzdouvání hladiny na širém moři je ovlivněno 3 faktory:

 • rychlostí větru

 • délkou doby, po kterou vítr fouká

 • vzdáleností, kterou vlna urazí


Čím déle vlnění mořské hladiny přetrvává, tím se zvyšuje perioda vln (doba, která dělí dvě vlny od sebe) a tím roste jejich energie.

To vytváří velké a silné vlny s dlouhými periodami (mezi 15 a 20 sekundami), které trvají déle.

Čím kratší je vzdouvání mořské hladiny v čase, tím jsou výsledné vlny menší, slabší, mají kratší periodu (mezi 8 a 12 sekundami) a rychleji se rozptýlí.


 

Přeměna vzdouvání ve vlnu

Jak se vlnění mořské hladiny přibližuje pobřeží, stoupá úroveň mořského dna. Tím postupně roste i výška vlnění, až se vzedme v jednotlivou vlnu.

 

vznik-vln


 

Tvar vln závisí především na profilu mořského dna u pobřeží, které přeměňuje horizontální pohyb vlnění na pohyb vertikální. Na pobřeží s pozvolna klesajícím mělkým dnem vznikají slabé a spíše nízké vlny. Naopak na pobřeží prudce klesajícím do hloubky se tvoří velké a duté vlny. Jednoduše řečeno:

 • Mělké dno = nízké vlny, ideální pro začátečníky (například Hendaye)

 • Lehce klesající dno = mírné vlny (například Baskické pobřeží)

 • Prudce klesající dno = velké a duté vlny (například Hossegor)


 

Vítr vanoucí od pobřeží či k pobřeží: má to vliv na vlny?

 


Pokud mluvíme o větru „on-shore“ (k pobřeží) nebo „off-shore“ (od pobřeží), jedná se o vítr, která fouká při pobřeží přímo na vlny a ovlivňuje jejich vlastnosti (jde tedy o jiný vítr, než který způsobuje vlnění na širém moři). Vítr vanoucí k pobřeží z volného moře má tendenci vlny rozbíjet a vytvářet příboj. Takové podmínky nejsou pro surfování a bodyboarding ideální. Naopak vítr vanoucí z pevniny na širé moře vlny nadouvá a uhlazuje vodní hladinu, takže vytváří vhodné podmínky pro surfování a bodyboarding.

Podle denní doby a rozdílu naměřených teplot vlny podléhají buď vanutí od moře během dne, anebo vanutí z pevniny během noci a ráno. Z tohoto hlediska jsou tedy nejlepší podmínky pro surfování ráno a v noci. Obě schémata uvedená níže objasňují tento fenomén.

vznik-vln

vznik-vln
Roli hraje také další faktor: příliv a odliv

V závislosti na konkrétním místě může mít příliv a odliv na podobu vln značný vliv. Přímo totiž ovlivňuje výšku mořského dna, která mění vlastnosti vln. Některá místa jsou proto pro surfování a bodyboarding vhodnější při přílivu, zatímco jiná při odlivu. V Tribord Clubu vám poskytneme informace o tom, kdy jsou jaká místa vhodná pro surfování.

 

Je pravda, že „7. vlna je vždy největší“?

 


Ne nezbytně! Je pravda, že ve spíše „chaotických“ podmínkách můžeme zaznamenat, že po každé 6. vlně přichází vlna větší než předchozí . Avšak v situacích, kdy je vlnění mořské hladiny uspořádanější, je to většinou 9. či 10. vlna v pořadí. Autorem těchto vědeckých pozorování je Leo Holthuijsen, který je odborníkem v oblasti chování a modelování vln.


 

Před vstupem do vody pečlivě sledujte panující podmínky


 

Před tím, než se (ne)vydáte do vody je dobré strávit chvilku analýzou podmínek panujících na moři, abyste jim mohli svou sportovní aktivitu co nejlépe přizpůsobit:

 • několik minut, nikoli jen sekund, sledujte série vln a snažte se identifikovat místa, kde se vlny vzdouvají

 • předem si vyhlédněte místa, kde do vody vstoupíte a kde z ní vylezete (na některých místech, například na baskickém pobřeží, může být složité se při přílivu dostat z vody, zatímco při odlivu to není žádný problém)

 • vytipujte si proudy tak, abyste jich mohli ve vodě co nejvíce využít

 • přizpůsobte se času přílivu a odlivu v závislosti na místě a aktivitě, jíž se hodláte věnovat

vznik-vln

Testovací projekt značky Tribord v Galicii

Pro shrnutí můžeme tedy říci, že vlny, které pozorujeme u pobřeží, jsou výsledkem působení dvou přírodních faktorů: mořského dna a vanoucího větru. Právě na základě studia těchto dvou faktorů jsou odborníci schopni přinášet stále přesnější předpovědi chování vln v konkrétní oblasti. Avšak přírodní děje jsou nevyzpytatelné, proto si vždy musíte najít čas na pozorování a vyhodnocení situace před tím, než se pustíte do vln.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vote
HAUT DE PAGE